Veel vogelsoorten weg van akker

Aangepast op

Natuurorganisaties maken zich zorgen over het verdwijnen van akker- en weidevogels. Vooral de veldleeuwerik, de ringmus en de patrijs kunnen nauwelijks meer nestelen op het boerenland, blijkt uit de Vogelbalans 2012.

Sinds 1960 is het aantal veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Andere grote verliezers zijn volgens het rapport de ringmus en patrijs (beide -93 procent), zomertortel (-92 procent) en de grutto (-68 procent).

Nestelen

Volgens de Vogelbescherming Nederland verdwijnen de vogelsoorten door de intensieve landbouw. Er ligt weinig land braak en daardoor hebben vogels nauwelijks ruimte om te nestelen. Daarnaast is de grondvervuiling door intensieve landbouw een stuk groter en daalt het grondwaterpeil.

Nederland bestaat voor driekwart uit landbouwgrond. Volgens de vogelbescherming heeft het grote gevolgen dat het aantal akkervogels snel terugloopt. Het leidt onder meer tot een verstoring van de biodiversiteit, zegt de natuurorganisatie.

Europese natuurorganisaties luiden nu de noodklok bij de Europese Unie. Ze maken zich zorgen dat geld van het potje voor natuurbeheer wordt verschoven naar inkomenssteun voor boeren. De natuurorganisaties willen dat de EU strenge natuurvoorwaarden aan die steun stelt.