Antonius blundert met bericht

Aangepast op

Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is in de fout gegaan met een bericht over elektronische patiëntgegevens. Op de website werd gemeld dat de ziekenhuisapotheek geen medicijnen meegeeft aan patiënten die weigeren inzage te geven in hun actuele medische dossier.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis klopt dat bericht niet en was het per abuis bij de webredactie terechtgekomen.

Toestemming

Op 1 januari wordt landelijk een maatregel ingevoerd waardoor behandelaars zoals apothekers en huisartsen via het Landelijk Schakelpunt gegevens kunnen opvragen over een patiënt. Die moet daar wel eerst zelf toestemming voor hebben gegeven.

Het Landelijk Schakel Punt is in de plaats gekomen van het elektronisch patiënten dossier (EPD), dat door de Eerste Kamer werd geblokkeerd. Bij het LSP worden geen gegevens bewaard, het fungeert als een doorgeefluik tussen allerlei artsen en behandelaars.

Vrijwillig

Op de site van het ziekenhuis werd uitgelegd dat in het belang van de patiënt alleen medicijnen verstrekt werden als er volledig inzicht is in de geneesmiddelen die iemand gebruikt.

Het ziekenhuis zegt nu dat er zo snel mogelijk een bericht met de juiste informatie zal worden geplaatst.

De brancheorganisatie van apothekers KNMP benadrukt dat het in het belang van patiënten is dat hun gegevens via het LSP toegankelijk zijn. Maar deelname is vrijwillig. Wie niet mee wil doen moet gewoon in elke apotheek zijn medicijnen kunnen krijgen, aldus de apothekersorganisatie.