'Coachen scholier gaat uitval tegen'

Aangepast op

Intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs zorgt voor minder schooluitval. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) kan dat de samenleving 27 miljoen euro per jaar opleveren.

Het CPB hield een onderzoek onder 450 leerlingen. Een deel van hen werd intensief begeleid door coaches. Ze werden onder meer geholpen bij persoonlijke problemen. De coaches legden huis- en stagebezoeken af en hielpen bij het aanbieden van studiekeuzetrajecten als er uitval dreigde.

Die manier van begeleiding is volgens het CPB effectief gebleken. In het eerste jaar loopt de schooluitval terug van 17 naar 10 procent van het totale aantal leerlingen. Na twee jaar coaching is de daling nog iets groter.

Veel geld

Volgens het CPB levert dat veel geld op. Een jaar intensieve begeleiding van alle mbo-niveau-2-leerlingen kan leiden tot 2000 minder voortijdig schoolverlaters. Dat levert de samenleving naar schatting netto 27 miljoen euro op.

De kosten-batenverhouding van twee jaar coaching is volgens de onderzoekers ongunstiger, omdat in het tweede jaar er weinig extra effect wordt bereikt, terwijl de kosten van de coaches gewoon doorlopen.

Vorig jaar heeft de overheid naar schatting 400 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Volgens de CPB-onderzoekers is het onduidelijk of die investeringen effectief zijn geweest.