Woonbond tegen verhuurderheffing

Aangepast op

De Woonbond, die de 6 miljoen huurders in Nederland vertegenwoordigt, roept de Tweede Kamer op de verhuurderheffing niet in te voeren. Volgens de bond is die heffing rampzalig voor zowel huurders als corporaties.

De Wet Verhuurderheffing houdt in dat verhuurders belasting gaan betalen over de WOZ-waarde van huurwoningen. Volgend jaar gaat het om 50 miljoen euro, maar dat moet oplopen tot 2 miljard euro in 2017. Dat is bijna 75 euro per huurwoning per maand.

Volgens Woonbonddirecteur Paping leiden de huurplannen van het kabinet tot onbetaalbare huren en gebrekkig onderhoud, terwijl investeringen in nieuwe huizen en energiebesparing bijna onmogelijk worden gemaakt. Hij beroept zich daarbij op het onderzoek van de toezichthouder CFV.