Vrouw geen anglicaanse bisschop

Aangepast op

De Anglicaanse Kerk in Engeland en Wales heeft het voorstel om vrouwen bisschop te laten worden, afgewezen. Het voorstel kreeg in de synode niet de vereiste tweederde meerderheid.

Drie groepen mochten stemmen: bisschoppen, priesters en leken. De bisschoppen en de priesters waren voor, maar in het 'Huis van Leken' was geen tweederde meerderheid.

De ruim een week geleden aangetreden aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, was voor vrouwelijke bisschoppen, net als zijn voorganger Rowan Williams.

Wel priesters

Over het onderwerp is meer dan tien jaar gediscussieerd. In sommige landen zoals de VS zijn er al vrouwelijke anglicaanse bisschoppen.

Vrouwen kunnen al 20 jaar priester worden. Inmiddels is tweederde van alle priesters in de kerk vrouw.

Niet overtuigd

Er lag ook een compromisvoorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven te kiezen voor een mannelijke bisschop als ze per se geen vrouw wilden hebben, maar dat heeft de tegenstanders niet overtuigd.