'Tientallen corporaties gaan failliet'

Aangepast op

41 woningcorporaties zullen failliet gaan als het kabinet de plannen voor de sector doorzet. Bijna eenderde van de bijna 400 corporaties komt in ernstige problemen en zal geen nieuwe huizen meer kunnen bouwen. Dat schrijft de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, in een analyse van de kabinetsplannen.

De toezichthouder waarschuwt voor "een zeer grote klap" voor de sociale woningbouw in Nederland. Het kabinet wil de corporaties een heffing opleggen die oploopt tot bijna 2 miljard euro in 2017. Volgens het CFV heeft die heffing enorme gevolgen voor de corporaties.

Opheldering

Het nieuwe beleid kost de verhuurders 22 miljard euro. Een deel daarvan, 5 miljard, kunnen ze betalen uit de huurverhogingen. De rest moeten ze zelf opbrengen. 110 corporaties hebben daardoor "nog nauwelijks ruimte voor nieuwe activiteiten". Die corporaties hebben nu ongeveer de helft van alle huurhuizen in handen.

De toezichthouder verwacht dat meer corporaties failliet zullen gaan. Dan moeten andere corporaties de reddende hand toesteken, maar die zijn daar ook niet altijd meer toe in staat.

D66 vindt dat door de analyse van de toezichthouder blijkt dat de gevolgen van het huurbeleid van VVD en PvdA "dramatisch zijn". Tweede Kamerlid Kees Verhoeven heeft minister Blok van Wonen om opheldering gevraagd en wil dat het kabinet de plannen snel herziet.

Ongerust

SP-Kamerlid Jansen voorspelt dat door het beleid "bouwvakkers straks thuis achter de geraniums zitten" en vindt dat dat niet de bedoeling kan zijn.

PvdA-fractievoorzitter Samsom denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Hij begrijpt dat de Kamerleden ongerust zijn, maar wijst op cijfers van het Centraal Planbureau waaruit zou blijken dat de corporaties juist meer geld overhouden.