Scherpere regels derivaten scholen

Aangepast op

Zes onderwijsinstellingen lopen financiële risico's door speculatie met derivaten. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat er "in feite wordt gespeculeerd op de renteontwikkeling".

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat ongeveer eenderde van de scholen in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs derivaten, een soort verzekeringsproducten, gebruikt.

Ze worden gebruikt om renterisico's af te dekken. Volgens minister Bussemaker van Onderwijs zijn dit soort financiële producten "nuttig", zolang er maar niet mee wordt gespeculeerd. Drie universiteiten en drie middelbare scholen doen dat wel.

Schommelingen

Eén van de instellingen is volgens de inspectie de Universiteit van Amsterdam, UVA. De universiteit ontkent dit. "De UvA heeft juist derivaten om schommelingen in rentestand te kunnen opvangen. Dat is geen speculeren, het is juist voorzichtig opereren", zegt Paul Doop van de UVA.

Volgens de universiteit zorgen de renteverzekeringen er juist voor dat de UvA de komende 20 jaar nooit meer dan 5 procent rente betaalt op geleend geld. Update: De Onderwijsinspectie heeft toegegeven dat het niet om de UVA gaat, maar om de Vrije Universiteit.

Zes instellingen lopen daarnaast nog het risico dat ze grote bedragen in onderpand moeten geven bij de bank. In totaal al voor meer dan vijftig miljoen euro. Dat geld kan niet in onderwijs worden geïnvesteerd. De minister wil de regels nu aanscherpen. Onderwijsinstellingen mogen niet langer speculeren met derivaten.

Amateurs

Onderwijsinstellingen moeten daarnaast als amateurs worden aangemerkt wanneer ze zaken doen met banken. De banken hebben dan een grotere zorgplicht. Dit moet voorkomen dat onderwijsinstellingen door ondeskundigheid de verkeerde financiële producten aanschaffen.

Eerder al werden de regels voor woningcorporaties aangescherpt. De Rotterdamse corporatie Vestia kwam door speculatie met derivaten in grote financiële problemen. De redding van deze corporatie kost meer dan 2 miljard euro.