Caribisch grensconflict beslecht

Aangepast op

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft een grensconflict beslecht dat Nicaragua en Colombia hadden over een Carïbische archipel. Hoewel de eilandjes dichter bij de Nicaraguaanse kust liggen, blijven ze Colombiaans.

De twee landen hebben alleen een maritieme grens; op land worden ze gescheiden door Costa Rica en Panama. Die zeegrens is al omstreden sinds de twee landen in de 19de eeuw onafhankelijk werden.

Inzet van de juridische strijd is een gebied van 50.000 vierkante kilometer, waarin de eilandjes San Andres, Providencia en Santa Catalina liggen. Het gebied ligt 750 kilometer van Colombia en maar 200 kilometer van Nicaragua. Beide landen maken aanspraak op de visgronden en mogelijke oliereserves in het gebied.

Lichte correctie

De landen tekenden in 1928 een verdrag waarin die eilanden bij Colombia werden gevoegd. In 1980 zei de sandinistische regering van Nicaragua dat dat verdrag onder Amerikaanse druk was getekend en daardoor ongeldig was. In 2001 stapte het land naar het Gerechtshof.

Eerder oordeelden de rechters al dat de drie belangrijkste eilanden Colombiaans blijven. Vanmiddag bepaalde het hof dat ook de rest van het omstreden gebied Colombiaans blijft. Volgens de rechters is het verdrag uit 1928 rechtsgeldig.

Wel kwam het hof met een lichte correctie van de zeegrens tussen de landen, waardoor de Colombiaanse grens rond de eilanden minder ten koste gaat van Nicaragua┬┤s territoriale wateren.