WADA: zwaardere dopingstraffen

Aangepast op

Het wereldantidopingbureau WADA wil sporters bij zware dopingvergrijpen een schorsing van vier jaar opleggen.

Dat is een verdubbeling van de straf die nu in de WADA-dopingcode is opgenomen.

Het WADA werkt sinds begin 2012 aan herziening van de dopingcode, die voor honderden sportbonden en overheden als leidraad dient. Eind 2013 moet de nieuwe code, die pas in 2015 in werking treedt, op een WADA-conferentie in Johannesburg worden bekrachtigd.

De concept-versie voorziet niet alleen in een verdubbeling van de strafmaat, maar verruimt ook de mogelijkheden om recidiverende dopingzondaars voor het leven uit te sluiten. "Ik denk dat de sportwereld graag ziet dat de sancties wat meer betekenis krijgen", aldus voorzitter John Fahey.

Daarnaast wil het WADA meer macht, zodat het maatregelen kan nemen als sportbonden of olympische comité's in gebreke blijven.