Nijmeijer: executie voor vijanden

Aangepast op

De Nederlandse guerrillastrijder Tanja Nijmeijer (34) verdedigt in een interview met de Volkskrant opnieuw de werkwijze van de Colombiaanse FARC. Over vijanden van de beweging zegt ze dat die vrijwel altijd geëxecuteerd worden. "Wat moet je anders met je vijand doen? Hem onderwijzen?", geeft ze retorisch antwoord op een vraag.

Nijmeijer sloot zich in 2002 aan bij de FARC en verblijft sindsdien in Colombia. Ze is nu in Cuba om namens de guerrillabeweging mee te doen aan vredesbesprekingen met de Colombiaanse regering. Volgens haar is de beweging een gewapende politieke partij wier leer is gebaseerd op het marxisme-leninisme.

Nijmeijer zegt vastbesloten te zijn om in Colombia te blijven strijden voor sociale rechtvaardigheid. Ze benadrukt in het interview dat de FARC destijds (1964) de wapens heeft opgepakt "ter verdediging van een groep die altijd enorm is mishandeld en misbruikt".

Niet rechtvaardigen

Ze vindt dat ze zichzelf niet hoeft te rechtvaardigen. "De strijd is gerechtvaardigd. We zijn in oorlog". Ze verwijt Volkskrant-verslaggever Robert-Jan Friele, die ze nog kent uit hun gezamenlijke studententijd in Groningen, enkele keren geen idee te hebben van de manipulatie door de Colombiaanse media.

Sinds kort is Nijmeijer lid van het internationale Comité van de FARC. Dat onderhoudt de contacten met de buitenwereld en fungeert als pr-afdeling. In een ander deel van het interview zegt ze "er moeite mee te hebben" als ze mensen hoort zeggen dat ze deel uitmaakt van de mediastrategie van de FARC.