Rutte: koopkracht kan aangepast

Aangepast op

Premier Rutte heeft gezegd dat het koopkrachtbeeld later nog kan worden bijgesteld. Dat gebeurt dan in augustus bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar.

Rutte reageerde op vragen naar aanleiding van de nieuwe cijfers van het Nibud. Zijn indruk is dat de cijfers niet erg afwijken van de gegevens van het Centraal Planbureau.

De premier benadrukte nog eens het uitgangspunt dat de mensen met de laagste inkomens een extra buffer moeten krijgen, zodat ze de bezuinigingen kunnen opvangen. "En er zullen altijd uitschieters zijn. Daarom is er ook de bijzondere bijstand voor mensen die met allerlei verschillende maatregelen te maken krijgen", zei Rutte.

Vicepremier Asscher reageerde op een soortgelijke manier als Rutte. Ook hij wees erop dat het kabinet in augustus bekijkt of het koopkrachtbeeld evenwichtiger moet worden.