Rutte: kabinet heeft wel visie

Aangepast op

Premier Rutte vindt dat VVD en PvdA wel degelijk een gezamenlijke visie hebben. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring verweten veel partijen hem dat de partijen zoveel verkiezingsbeloftes hebben uitgeruild, dat het ontbreekt aan visie.

Rutte erkende dat VVD en PvdA over veel dingen anders denken, maar volgens hem zijn de partijen het eens over het uitgangspunt dat de begroting op orde moet komen en dat dat fatsoenlijk moet gebeuren. "Wilders verwijt ons neosocialisme, Roemer neoliberalisme, beide zijn onwaar", zei de premier.

Infrastructuur

Hij benadrukte dat ook de VVD-achterban begrijpt dat lagere inkomens moeten worden geholpen, nu er in 7 jaar 46 miljard euro wordt bezuinigd.

Rutte zei verder dat hij wil proberen zoveel mogelijk draagvlak voor de maatregelen van het kabinet te krijgen. Hij wil niet volstaan met de 79 Tweede Kamerzetels van VVD en PvdA. "Wij zijn zeer geïnteresseerd in de opvattingen in de Tweede Kamer en zullen proberen die recht te doen", zei hij. Rutte realiseert zich dat zijn kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

De premier zei dat de bezuiniging van 250 miljoen euro op de infrastructuur evenredig neerkomt bij wegen en het openbaar vervoer. De precieze plannen moeten nog worden uitgewerkt.