RvS: geen wet weigerambtenaren

Aangepast op

De Raad van State heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over een wet die een einde moet maken aan de weigerambtenaren. De Raad heeft advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel van D66.

Door dat wetsvoorstel moet het niet langer mogelijk zijn om ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen die gewetensbezwaren hebben tegen het homohuwelijk. Ook in het regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe weigerambtenaren worden aangesteld.

Inbreuk

Volgens de Raad van State maakt het D66-initiatief inbreuk op het gelijkheidsbeginsel en het recht op gelijke benoembaarheid in de openbare dienst. Voor die inbreuk wordt vooralsnog onvoldoende rechtvaardiging gegeven, schrijft de Raad.

Gewetensbezwaren

Het adviesorgaan van de regering vindt het beter te vertrouwen "op de zorgvuldige afweging van gemeenten in individuele gevallen". De Raad van State wijst erop dat veel trouwambtenaren met gewetensbezwaren nooit geconfronteerd worden met een verzoek om een homohuwelijk te sluiten.

Ook bij eerdere initiatieven om een einde te maken aan de weigerambtenaren adviseerde de Raad van State zeer kritisch.