Zorgen over kwaliteit kinderopvang

Aangepast op

Ouders en deskundigen maken zich zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang. Volgens nieuwe regels mogen leidsters meer baby's en peuters opvangen dan nu het geval is.

Ook ABVAKABO FNV maakt zich zorgen over de aanpassingen. De regels gaan op 1 januari 2013 in.

De belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang BOINK verwacht dat de meeste kinderdagverblijven gebruik zullen maken van de versoepeling van de regels.

De dupe

Nu mogen twee leidsters negen 0 tot 1-jarigen opvangen, volgens de nieuwe regels mogen daar nog drie peuters bij.

"De regels kunnen voor de bedrijven voordelig uitpakken", aldus Gjalt Jellesma van Boink. "Juist baby's zijn extra kwetsbaar en hebben intensieve zorg nodig. Het is onacceptabel dat zij van deze maatregelen de dupe worden."

Jellesma noemt het extra wrang dat de normen opgerekt worden anderhalf jaar na de publicatie van het rapport van de commissie Gunning naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak. Daarin werd opgeroepen om de 'leidster/kind ratio' als een minimumnorm te beschouwen.

Kwaliteitsnormen

De leidster/kind-ratio is ook volgens emeritus hoogleraar Louis Tavecchio, die jarenlang onderzoek deed naar de kinderopvang, een van de belangrijkste kwaliteitsnormen die de overheid heeft om aan de sector op te leggen.

De GGD, die de kinderopvang namens de overheid controleert, reageert formeel niet op de versoepeling van de regels en verwijst naar het ministerie. Op de site van de GGD is wel terug te vinden dat de organisatie eerder al haar zorgen over eventuele verruimingen van de leidster-kind ratio heeft geuit.

Afspraken

Het is niet helemaal duidelijk hoe de versoepeling tot stand is gekomen. Het ministerie zegt dat de nieuwe normen gebaseerd zijn op afspraken tussen de brancheorganisatie Kinderopvang en belangenorganisatie Boink. Maar Boink zegt niet voor deze uitkomst getekend te hebben.

De brancheorganisatie Kinderopvang geeft aan de normen als een wettelijk gegeven te zien. Wel zullen ze over een half jaar evalueren wat de effecten zijn.