Van Lanschot worstelt met winst

Aangepast op

De winst bij Van Lanschot Bankiers blijft onder druk staan. Door de lage marktrente is het verschil tussen de lagere rente die gevraagd wordt voor leningen en de hogere rente die wordt uitgekeerd voor spaargeld toegenomen.

Daardoor verdient de bank steeds minder aan de renteverschillen.

Bovendien vertonen klanten door de zwakke economie en de onzekerheid op de financiƫle markten risicomijdend gedrag als het om beleggen gaat. De bank verdient daardoor minder met transactieprovisies. Ook moest de bank weer flink wat in de stroppenpot stoppen om wanbetalingen en slechte kredieten op te vangen.

Vertrouwen

In het derde kwartaal trok de bank meer spaargeld aan en wist ook met succes geld aan te trekken op de kapitaalmarkt. "Een teken van vertrouwen in de bank", zegt financieel directeur Constant Korthout. De bank staat met een kapitaalbuffer van 10,8 procent er financieel sterk voor en voldoet ruimschoots aan de nieuwe strenge kapitaaleisen voor banken.

In de zogenaamde trading update, een summiere samenvatting van de gang van zaken over het derde kwartaal, staan vrijwel geen concrete cijfers en bedrijfsresultaten. Wel dat er dit jaar al circa 150 arbeidsplaatsen geschrapt zijn in het kader van kostenbesparingen.