Als de premies in de zorg afhankelijk worden van het inkomen, kunnen ze variëren van 20 tot 482 euro per maand. Dat blijkt uit berekeningen op basis van het regeerakkoord van VVD en PvdA.

De 482 euro geldt voor mensen met een bruto jaarinkomen van boven de 70.000 euro. De premie van 20 euro is van toepassing op bijvoorbeeld mensen in de bijstand. Iemand met een modaal salaris, zoals een treinmachinist of een bouwvakker, gaat per maand 140 euro betalen. Nu is de gemiddelde premie nog zo'n 100 euro per maand.

Hogere premies

De hogere premies worden voor een deel gecompenseerd door lagere belastingen. Zo gaat de groep boven de 70.000 euro 126 euro per maand minder inkomstenbelasting betalen. Het nieuwe systeem moet in 2014 ingaan.

VVD-onderhandelaar Blok erkent dat de premies voor sommige groepen fors omhoog gaan. "Een regeerakkoord is een kwestie van geven en nemen." Hij benadrukt dat er belastingverlaging tegenover staat.

Eerlijk delen

PvdA-leider Samsom vindt het systeem van de inkomensafhankelijke zorgpremie een kwestie van eerlijk delen. "Het is eerlijk als je van mensen met meer geld meer vraagt." Net als Blok wijst hij erop dat er ook belastingverlagingen komen. Samsom benadrukt dat mensen met lage inkomens juist minder gaan betalen.

SP-leider Roemer is blij met het principe van de inkomensafhankelijke zorgpremies, maar vindt de uitwerking onacceptabel.

Echte rijken

D66-leider Pechtold zegt dat door de afspraken over de premies niet alleen echte rijken veel meer gaan betalen. Volgens hem worden de kosten vooral bij de werkenden gelegd.

Overigens blijft het CPB bij zijn berekeningen over de koopkrachteffecten van het regeerakkoord.

STER reclame