Gratis schoolboeken teruggedraaid

Aangepast

De verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid, hebben VVD en PvdA afgesproken. Wel komt er compensatie voor de lage inkomens.

De verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft en de kinderbijslag wordt beperkt tot het niveau van de jongste leeftijdscategorie. Ook andere kindgebonden regelingen worden versoberd. Dat moet honderden miljoenen euro's opleveren.

STER Reclame