Het nieuwe kabinet gaat 16 miljard euro ombuigingen doorvoeren. Dat heeft VVD-leider Rutte bekendgemaakt bij de presentatie van het regeerakkoord (pdf) tussen VVD en PvdA.

Volgens Rutte zijn de ombuigingen nodig omdat Nederland nog steeds op te grote voet leeft en de economische groei structureel laag is.

Als pijlers van het beleid noemde hij "het op orde brengen van de schatkist, eerlijk delen en werken aan duurzame groei." Rutte erkende dat VVD en PvdA erg van elkaar verschillen, maar volgens hem heeft de kiezer gezegd dat VVD en PvdA zaken met elkaar moeten doen.

Hij sprak van een evenwichtig pakket, dat iedereen in Nederland zal raken. PvdA-leider Samsom sprak van een bijzonder proces met een bijzonder resultaat.

Rutte benadrukte dat de inkomstenbelasting wordt verlaagd en dat de arbeidskorting met 500 euro omhoog gaat. Rutte noemde de beperking van de hypotheekrenteaftrek een gevoelige concessie van de VVD, maar hij onderstreepte dat het geld wordt teruggegeven aan de burgers.

Tweede concessie

Rutte noemde een tweede grote concessie het verkleinen van de inkomensverschillen. De inkomens tot modaal gaan er gemiddeld 0,2 procent in koopkracht op vooruit, inkomens van rond de 100.000 euro gaan juist 0,6 procent omlaag.

Samsom zei dat hij trots is op het resultaat. Volgens hem bevat het akkoord het beste van twee werelden en hebben de twee partijen elkaar niet laten verlammen door de verschillen.

Het verkorten van de duur van de WW van 38 naar 24 maanden noemde hij een voor de PvdA pijnlijke maatregel. Maar volgens Samsom heeft de PvdA veel voor elkaar gekregen bij het ontslagrecht voor flexwerkers en oudere werknemers. Hij benadrukte verder dat de premie in de zorg inkomensafhankelijk wordt.

STER reclame