800 postbodes ontslagen in 2 jaar

Aangepast op

PostNL heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL.

Reden voor het ontslag is vaak het achterhouden van post, bijvoorbeeld omdat bezorgers de post dumpen in plaats van die te bezorgen. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder. "Waar nodig doen we aangifte. Dat gebeurt incidenteel, als het om strafbare feiten gaat." Een andere reden voor ontslag is vaak te laat komen.

"Per jaar worden er ongeveer 250 postbezorgers ontslagen", zegt de woordvoerder. "Dat is ongeveer 1 procent van de 22.000 postbezorgers. Dat is volgens mij maatschappelijk aanvaardbaar."

Parttime

PostNL is sinds een aantal jaar overgestapt op parttime postbezorgers die de plaats innemen van de fulltime werkende postbodes. Het bedrijf kan niet zeggen of het plichtsverzuim onder de nieuwe bezorgers hoger ligt dan onder de 'traditionele' postbodes.