Wat is de Triton-collectie?

Aangepast

De schilderijen die vannacht gestolen zijn uit de Kunsthal in Rotterdam behoren tot de Triton-collectie, een verzameling kunstwerken die miljoenen waard zijn.

Ze zijn de afgelopen twintig jaar met zorg bijeengebracht door het echtpaar Willem en Marijke Cordia. De tentoonstelling in de Kunsthal geeft voor het eerst een inkijkje in de privécollectie.

Willem Cordia was een voormalige havenbaron, een selfmade man die zijn carrière begon als stuurman. Hij overleed vorig jaar. Samen met zijn vrouw verzamelde hij jarenlang werken van de belangrijkste kunstenaars van de negentiende en twintigste eeuw.

Het echtpaar reisde de hele wereld over op zoek naar mooie werken. Zo groeide de collectie uit tot een enorme verzameling. De Cordia's hebben bijvoorbeeld werken van Picasso, Mondriaan, Monet, Van Gogh, Freud en Matisse.

Losgeld

De Triton-collectie is volgens de oud-directeur van de Kunsthal Wim van Krimpen een unieke collectie. De verzameling is zeer goed gedocumenteerd, zegt hij. Daarom zal het voor de mensen achter de kunstroof lastig worden de gestolen werken te verkopen.

Ook Jop Ubbens van veilinghuis Christie's schat dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om de werken te verkopen. Hij denkt dat de daders waarschijnlijk om losgeld zullen vragen of de werken in een andere privé-collectie zullen onderbrengen.

Expositie

De Kunsthal wilde met de expositie Avant-Gardes ruim 150 topstukken uit de Triton-collectie laten zien. De bedoeling van de expositie was een samenvatting van de belangrijkste stromingen in de moderne kunst. De kern van de verzameling is impressionistisch werk, maar ook het expressionisme, kubisme en constructivisme zijn goed vertegenwoordigd.

Na de dood van Willem Cordia is het beheer van de collectie overgegaan naar schoondochter Marlies Cordia.

STER Reclame