De Verenigde Naties hebben het aantal mensen dat honger lijdt in de wereld naar beneden bijgesteld tot 868 miljoen. Eerder werd uitgegaan van een miljard mensen. De cijfers gaan over de periode 2010-2012.

Volgens de VN is de methodiek van het nieuwe onderzoek beter en heeft dat geleid tot een lager aantal. Het rapport (.pdf) is opgesteld door drie VN-organisaties: de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling IFAD en het Wereldvoedselprogramma WFP.

Leeuwendeel

Het leeuwendeel van de mensen die honger lijden, woont in ontwikkelingslanden: 852 miljoen. Dat aantal komt neer op 15 procent van de bevolking in die landen. In ontwikkelde landen zijn zestien miljoen mensen chronisch ondervoed.

In de afgelopen twintig jaar is het percentage van de wereldbevolking dat honger lijdt gedaald van 18,6 naar 12,5. De drie VN-organisaties benadrukken dat nog altijd honderd miljoen kinderen honger lijden. Jaarlijks sterven 2,5 miljoen kinderen door een gebrek aan voedsel.

Afrika

Afrika is de enige regio waar meer mensen sterk ondervoed zijn dan twintig jaar geleden. Op het continent lijden nu 239 miljoen mensen honger. Ook relatief, als percentage van de ondervoede wereldbevolking, is het hongerprobleem in Afrika gegroeid: 27 procent van de hongerlijders komt uit Afrika, twintig jaar geleden was dat 17 procent.

In Azië zijn lijden 563 miljoen mensen honger (35 procent van het totaal) en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 49 miljoen.

STER reclame