NOS NieuwsAangepast

Belangrijkste conclusies Samson

"Het taboe op seksualiteit en de handelingsverlegenheid van de professionals heeft mij verbaasd", zegt Rieke Samson.

Haar commissie heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen in instellingen en pleeggezinnen. Een overzicht van de belangrijkste conclusies:

De overheid wist vanaf 1945 dat seksueel misbruik bij uit huis geplaatste kinderen voorkwam, maar had geen idee van ernst en omvang. De overheid ondernam geen actie om dit te voorkomen.Meer dan 50 procent van het misbruik wordt door leeftijdsgenoten gepleegd. Dat is opmerkelijk, omdat eerder werd aangenomen dat het vaak om groepsleiders ging.Kinderen die in instellingen wonen worden 2,5 keer vaker slachtoffer dan kinderen die bij pleeggezinnen zijn ondergebracht.Meisjes zijn veel vaker slachtoffer dan jongens.Kinderen met een licht verstandelijke beperking lopen drie keer zoveel kans om seksueel misbruikt te worden als hun leeftijdgenoten in instellingen.Het ministerie van VWS heeft de aanpak van misbruik te veel aan de sector overgelaten.Al in 1990 wilde de overheid meer onderzoek naar de omvang van het misbruik. Toch is er twintig jaar lang niets gebeurd.De sector slaagde er niet in om de seksuele problemen te herkennen en bespreekbaar te maken. Ook werd er onvoldoende ingegrepen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl