NOS NieuwsAangepast

'Te weinig bescherming misbruik'

Kinderen die uit huis zijn geplaatst hebben niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen waar ze recht op hadden. De overheid, instellingen en pleegzorg zijn tekortgeschoten. Dat kwam aanvankelijk omdat men niet wist van het misbruik van kinderen, maar later kwam het door een gebrek aan professionaliteit en de durf om misbruikzaken aan te pakken.

Dat stelt de commissie-Samson in een rapport over seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen in instellingen en pleeggezinnen. De commissie heeft 800 meldingen gekregen over de periode 1945 tot nu.

De helft van de melders is man. Tweederde van de meldingen heeft betrekking op seksueel misbruik in een instelling, 30 procent in gezinnen en 5 procent in zowel een instelling als een pleeggezin.

Schokkend

De commissie vindt het schokkend dat werkers in de jeugdzorg maar een klein deel van het seksueel misbruik signaleren: nog geen 2 procent wordt gezien.

Volgens de commissie heeft de overheid altijd geweten dat seksueel misbruik voorkomt, maar is er tot voor kort geen actie ondernomen om de omvang te onderzoeken. Tot 1990 werd de aanpak grotendeels overgelaten aan de sector zelf. Slechts weinig zaken kwamen bij de politie en het Openbaar Ministerie terecht.

Pas de laatste jaren vraagt de Inspectie Jeugdzorg om informatie over seksueel misbruik. Maar dat gaat vooral gepaard met een toename aan protocollen. De overheid, en dan met name het ministerie van VWS, staat op een te grote afstand van de jeugdzorg, concludeert de commissie.

Maatregelen

De commissie doet een groot aantal aanbevelingen, maar op veel daarvan wordt al twintig jaar aangedrongen. De overheid is te lang blijven steken in goede bedoelingen. Daarom moeten er nu snel maatregelen worden genomen en moet het ministerie van VWS nadrukkelijker verantwoordelijkheid nemen, stelt de commissie.

Exacte cijfers over het aantal misbruikte kinderen in de jeugdzorg geeft de commissie niet. Maar kinderen die in instellingen zijn geplaatst hebben 2,5 keer meer misbruik gerapporteerd dan gemiddelde Nederlandse jongeren. Uit huis geplaatste kinderen met een verstandelijke beperking lijken nog eens drie keer vaker het slachtoffer te worden.

Wilt u naar aanleiding van de berichtgeving uw verhaal kwijt, mail dan naar onze redacteur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl