NOS NieuwsAangepast

Reacties van woningcorporaties

Hier leest u de reacties van de woningcorporaties op de NOS-onderzoeken naar de salarissen van bestuurders:

Ymere

Over de cijfers van 2012 zegt een woordvoerder van Ymere dat er een fout zit in de lijst die het ministerie heeft samengesteld. Een van de bestuurders zou een bonus hebben ontvangen van 69.000 euro. Dat lijkt een tikfout. Volgens het jaarverslag was dat 18.000 euro. 69.000 euro is het totaal bedrag dat de corporatie aan bonussen heeft uitgekeerd.

Woonzorg Nederland

Volgens Woonzorg Nederland zijn de weergegeven cijfers over 2011 niet correct. "Er is geen sprake van uitgekeerde bonussen. Daarnaast moeten conform de Wet Openbaarmaking Publieke Topinkomens de vergoedingen van vijf in plaats van zes bestuurders worden vermeld. Ook zijn de bedragen van het salaris en pensioen niet juist." Volgens de corporatie staan in het jaarverslag 2011 de juiste gegevens. Totale beloning bestuurder: 304.542 euro. Totale beloning vier directeuren: 204.351, 199.375, 212.441 en 203.942 euro.

Verder merkt de corporatie op dat de raad van bestuur van Woonzorg Nederland eveneens de raad van bestuur van de zorginstelling Espria is. Daarom worden de bestuurders conform de toepasselijke brancheregeling in de zorg beloond, en niet volgens de beloningscode van de corporatiesector.

De Key

Bij corporatie de Key in Amsterdam verdiende bestuurder Rob Haans in 2011 volgens onze gegevens 241.000 euro. Volgens Haans is het juiste bedrag 218.085, inclusief pensioen. In 2010 bedroeg de vergoeding 509.000 euro. Dit bedrag betrof een totale bruto declaratie (inclusief btw) van zijn voorganger, een interim-manager. "De actuele situatie bij de Key wijkt sterk af van die in 2010", zegt Haans. Zijn huidige salaris bedraagt 188.000 euro, plus nog 43.404 euro pensioenpremie. Totaal 218.085 euro. "Geheel conform de Aedescode en ook binnen het beloningsmaximum van de Wet Normering Topinkomens die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen", aldus Haans.

Cascade

Casade heeft in 2010 na zestien jaar afscheid genomen van een directeur. De beëindigingsregeling is opgeteld bij het salaris en dat is volgens de corporatie niet terecht. Daarnaast wordt het salaris van een interim-bestuurder vermeld. Volgens de corporatie gaat het hier om een tijdelijke situatie. De nieuwe directeur krijgt 128.000 euro. "Dit is ver onder de balkenendenorm en zo hoort het ook, zeker voor een kleinere corporatie met 8.000 woningen."

Elkien

Bij corporatie Elkien in Heerenveen kreeg de toenmalige bestuurder van corporatie twee jaar geleden meer dan vijf ton voor zijn verdiensten. Volgens het jaarverslag bestaat dat bedrag uit een salaris van bijna 150.000 euro en een vertrekvergoeding van 370.000 euro. "Die vergoeding was gebaseerd op juridische arbeidsrechtelijke afspraken uit het verleden", aldus Elkien.

Langedijk

De directeur van Woningbouwvereniging Langedijk verdient volgens ons overzicht 112.000 euro. De corporatie laat weten dat het salaris echter 82.000 euro bedraagt; de rest is pensioenbijdrage.

"Overigens: de directeur heeft geen variabele beloning, geen lease- auto en zijn eigen Peugeot 406 is 12 jaar oud."

Moordrecht

Volgens woningbouwvereniging Moordrecht heeft het ministerie niet de juiste cijfers verzameld. De bestuursleden en de commissarissen kregen in 2010 elk een vergoeding van 1500 euro, en niet 2000 euro zoals in ons overzicht staat vermeld. Ook voor dit jaar bedraagt de vergoeding 1500 euro.

Rochdale

Bij Rochdale heeft de vergoeding in 2010 ook betrekking op een interim-bestuurder. De huidige bestuurder valt wel binnen de norm en verdiende in 2011 171.631 euro.

Servatius

De bestuurder van woningstichting Servatius verdiende in 2010 307.000 euro. "Dit betrof een interim-bestuurder die dat jaar actief was bij Servatius. Het salaris van de huidige bestuurder voldoet aan de governancecode en verdiende in 2011 171.631 euro."

Woonconcept

De toenmalige bestuurder van Woonconcept in Meppel kreeg in 2010 een beloning van ruim vier ton. Volgens Woonconcept is in 2010 bij het salaris van deze bestuurder een eenmalige storting gedaan vanwege vroegpensioen; "Zijn salaris was toen 175.000 euro."

De huidige directeur Sandra Korthuis verdient 167.208 euro, inclusief werkgeverslasten en pensioenkosten. Volgens Korthuis ontstaat een verkeerd beeld van de salarissen van corporatiedirecteuren omdat de werkgeverslasten bij het salaris worden opgeteld. Korthuis: "In andere discussies worden die buiten beschouwing gelaten en daarmee wordt de kans groot dat appels en peren worden vergeleken met onterechte beeldvorming als gevolg."

Wooninc.

Bij corporatie Wooninc. in Eindhoven (7336 woningen) verdienden de twee bestuurders in 2010 respectievelijk 371.000 en 309.000 euro. Vanwege "de oproep uit de maatschappij om te komen tot een verantwoorde beloning voor haar bestuurders zijn de salarissen eenmalig verlaagd en hebben de bestuurders een eenmalige afkoopsom gekregen voor het vervallen van het beloningsperspectief van bestuurders", aldus Wooninc. Volgens de corporatie voldoet de huidige beloning van de bestuurders volledig aan de normen van de sectorbrede beloningscode.

Helpt Elkander

De bestuurder van Woningbouwvereniging 'Helpt Elkander' zou volgens het overzicht een vertrekvergoeding hebben ontvangen. Dit is niet juist.

IJsseldal Wonen

IJsseldal Wonen kwam elf keer voor in de lijst. Negen daarvan waren de vergoeding voor de Raad van Commissarissen van de corporaties die IJsseldal vormden. Omdat we van geen enkele corporatie de vergoeding van de RvC vermelden hebben we deze vergoedingen eruit gehaald.

De Zes Kernen

De Zes Kernen zou volgens dit overzicht twee bestuurders hebben en dat is niet juist. Wij hebben dat aangepast. De bestuurder heeft geen vertrekregeling ontvangen. Hij werkt er nog steeds.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl