NOS NieuwsAangepast

Spies pakt corporaties aan

Door Gert-Jan Dennekamp en Jikke Zijlstra

Minister Spies van Binnenlandse Zaken neemt maatregelen om de salarissen van bestuurders van corporaties aan te pakken. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd, blijkt dat ruim 40 procent van de bestuurders meer verdient dan de norm die binnen de sector is afgesproken. Vooral bestuurders van de kleine en van de zeer grote corporaties verdienen boven de norm.

Minister Spies werkt aan een wettelijke regeling waarbij ze bestuurders van kleine corporaties aan een maximum salaris kan binden. "Nu is de verhouding tussen wat een bestuurder verdient en de omvang van de corporatie vaak zoek. In de huidige beloningscode van de sector is wel een staffel opgenomen, maar die is voor meerdere interpretaties uitlegbaar en werkt daarom niet goed. Daar moet deze regeling verandering in brengen", zegt Spies.

Openbare documenten

Naar aanleiding van de discussie over het salaris van voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal heeft de NOS onderzoek gedaan naar de salarissen van alle andere corporatiebestuurders. Staal verdiende in 2010 599.473 euro. De NOS heeft de geanonimiseerde salarisgegevens van alle 756 bestuurders gekoppeld aan andere openbare documenten. Onderaan deze pagina staat een toepassing om te kijken hoeveel de bestuurders van de corporaties verdienen. De cijfers zijn van toepassing op 2010.

Bij relatief kleine corporaties met 2500 tot 10.000 woningen verdient ruim driekwart van de bestuurders meer dan de huidige norm voorschrijft. Dat geldt ook voor bestuurders van corporaties met meer dan 30.000 woningen.

Zo verdienen twee bestuurders van Wooninc. in Eindhoven (7336 woningen) respectievelijk 371.000 en 309.000 euro. In Waalwijk krijgen de bestuurders van Casade Woonstichting respectievelijk 313.00 en 133.000 euro voor het beheren van ruim 8000 woningen.

Balkenendenorm Ook bij kleine corporaties lopen de verdiensten erg uiteen. Zo krijgt de bestuurder van Vitaal Wonen in Sittard-Geleen 121.000 euro voor het beheren van 277 huizen. Zijn collega van Woningbouwvereniging Goed Wonen in Lopik verdient 29.000 euro voor het beheren van 14 huizen meer.

Van alle bestuurders verdient 14 procent meer dan de Balkenendenorm (188.000 euro in 2010). Van deze groep verdienen elf bestuurders meer dan drie ton.

'Feitelijk niets fout' Volgens Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de koepel Aedes is een groot deel van de arbeidscontracten al afgesloten voordat de huidige beloningscode van kracht ging, in juli 2010.

"Feitelijk doen deze bestuurders dus niets fout. Dat neemt niet weg dat we het heel verkeerd vinden als bestuurders ver boven de norm van de beloningscode zitten met hun salaris. Daar moet dus zo snel mogelijk iets aan gedaan worden door de raad van commissarissen", zegt voorzitter Heino van Essen van de VTW.

Wet Normering Topinkomens Vooralsnog zijn er weinig manieren om deze veelverdieners aan te pakken. Als de Tweede Kamer instemt, gaat vanaf 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens in voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Daaronder vallen ook de woningcorporaties.

De nieuwe wet maakt het alleen mogelijk om bestuurders aan te pakken die de maximale salarisgrens overschrijden. Minister Spies wil nu gaan regelen dat er ook een salarisplafond komt voor de bestuurders van kleine corporaties die verhoudingsgewijs te veel verdienen.

Salaris bevriezen "Het enige wat we nu kunnen doen, is de betreffende raad van commissarissen dringend verzoeken het gesprek aan te gaan met hun bestuurders en ze te wijzen op hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Ook is het mogelijk dat een toezichthouder het salaris bevriest of de secundaire arbeidsvoorwaarden versobert", aldus Van Essen.

Eerder deze maand publiceerden dagblad Stentor en het Financieele Dagblad een onderzoek naar de salarissen van corporatiebestuurders. Van 285 bestuurders achterhaalden zij de salarisgegevens. Daaruit bleek dat dertig procent van hen meer verdiende dan de Balkenendenorm. Reacties: Gert-Jan Dennekamp

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl