De ministeries hebben creatieve oplossingen bedacht voor de bezuinigingen die in het Vijfpartijenakkoord zijn opgelegd. Volgens het Financieele Dagblad is het leeuwendeel van de bezuinigingen ingevuld zonder ingrepen in het personeelsbestand of snijden in de eigen organsiatie.

Dat blijkt uit onderzoek van de krant van de departementale begrotingen die vorige week op Prinsjesdag zijn gepubliceerd.

Veel ministeries vangen de bezuinigingsdoelstellingen op met verwachte meevallers in de uitgaven, gunstiger ramingen van de inkomsten en bezuinigingen op taken die ze moeten uitvoeren.

Stroomprijzen

In het Vijfpartijenakkoord zijn de ministeries samen aangeslagen voor een bezuiniging van 875 miljoen euro.

Het ministerie van Onderwijs heeft met 340 miljoen de zwaarste bezuiniging opgelegd gekregen. Bijna de helft van dat bedrag is ingevuld door de ramingen van het aantal leerlingen en de vraag naar studiefinanciering te verlagen. In 2013 wordt de andere helft gerealiseerd door te schuiven met betalingen voor de ov-jaarkaart.

Bij Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden de verwachte hogere stroomprijzen al ingeboekt. Er wordt daardoor minder subsidie uitgekeerd op duurzaam opgewekte stroom. In 2013 komt dat bedrag precies overeen met de opgelegde bezuiniging van 53 miljoen euro.

Boetes

Infrastructuur en Milieu laat aanleg en onderhoud van wegen, spoor en waterwegen opdraaien voor de taakstelling van 136 miljoen euro. Daarvan wordt 99 miljoen doorgeschoven naar het Infrastructuurfonds, waaruit de aanleg en het onderhoud van infrastructuur word betaald. In het Vijfpartijenakkoord wordt ook al 200 miljoen euro op dat fonds bezuinigd.

En Financiën rekent erop dat er meer geld binnenkomt door boetes en schikkingen bij de Belastingdienst. Ook gaat het departement ervan uit dat de schade op exportkredietverzekeringen meevalt. Zo wordt een groot deel ingevuld van de 41 miljoen euro aan bezuinigingen.

Financieel specialisten van de partijen in de Tweede Kamer zeggen dat ze de invullingen van de bezuinigingen door de departementen goed in de gaten zullen houden.

STER reclame