Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Alle belangrijke zorgorganisaties in Nederland zijn ze bereid mee te werken aan het beheersen van de kosten van de zorg. Daarvoor moet de langdurige zorg die uit de AWBZ betaald wordt, zogenaamde de care, hervormd worden. De organisaties presenteerden vandaag hun Agenda voor de Zorg.

De dertien organisaties deden meteen een dringend beroep op de politiek om geen grote wijzigingen door te voeren in het huidige stelsel voor curatieve zorg. Dat is de zorg die erop gericht is mensen te genezen van hun aandoeningen.

Kabinetsformatie beïnvloeden

De Agenda voor de Zorg is opgesteld onder leiding van Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van PGGM (uitvoeringsorganisatie van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en vroeger directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS. Met de agenda willen de organisaties de kabinetsformatie beïnvloeden.

Onder de ondertekenaars zijn onder meer GGD Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie, de Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland. Het advies is een plan voor de langere termijn.

Onder de negen punten van de Agenda lijkt het hervormen van de langdurige zorg (care) de belangrijkste. Maar verder dan dat er ook voor de langdurige zorg een duidelijke afspraak moet komen over maximale groei van het volume en de kosten gaat het stuk niet. Er wordt geen concreet getal genoemd.

Maatwerk

Tijdens de presentatie van de Agenda kwam Actiz, de organisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen met een plan om de langdurige zorg te reorganiseren.

Door bureaucratische regels te schrappen en individueel maatwerk te bieden, denkt Actiz veel geld te kunnen besparen. In 2013 al 145 miljoen en oplopend tot 2017 in totaal 1,2 miljard.

Cliënten moeten in zo'n aanpak zelf afspraken maken met de zorgaanbieders over welke zorg er precies nodig is. Ook hebben ze zelf zeggenschap over een budget om zorg mee in te kopen.

SP

Het initiatief tot het opstellen van de Agenda voor de zorg is genomen na de val van het kabinet-Rutte. In de verkiezingscampagne nam naast de SP ook de PvdA steeds duidelijker afstand van de gereguleerde marktwerking die de kern is van het zorgstelsel.

De zorgorganisaties zijn allemaal voorstander van het huidige stelsel, maar vooral ook verklaard tegenstander van weer een stelselwijziging. Met een SP geruime tijd heel hoog in de peilingen vreesden de zorgorganisaties dat een stelselwijziging wellicht toch een reële mogelijkheid was.

Grenzen van de zorg

De Agenda voor de zorg legt verder onder meer de nadruk op het bevorderen van gezondheid door gedragsbeïnvloeding en op de noodzaak om zinnige en gepaste zorg te geven. Dat laatste punt heeft betrekking op de steeds vaker gevoerde discussie welke zorg patiënten op welk moment moeten krijgen. En dus ook op de vraag of dure behandelingen die het levenseinde iets uitstellen altijd wenselijk zijn. Daartoe zou er een maatschappelijk debat moeten komen over de grenzen aan de zorg.

Tenslotte willen de zorgorganisaties dat het financieringssysteem wordt aangepast. Dat moet ziekenhuizen en artsen belonen voor het leveren van kwaliteit in plaats van, zoals nu het geval is, voor het aantal behandelingen dat ze uitvoeren.

STER reclame