Luchtvaartmaatschappijen en spoorbedrijven hebben een slechte onderhandelingspositie bij Schiphol, ProRail en Keyrail, de exploitant van de Betuweroute. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (.pdf). Bij onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven kunnen zij geen vuist maken tegen de aanbieders.

De NMa heeft niet onderzocht of dit betekent dat consumenten teveel hebben betaald voor treinkaartjes en vliegtickets. "Daar kunnen we dus geen uitspraak over doen," aldus een woordvoerder.

In de wet staat dat Schiphol, ProRail en Keyrail met afnemers moeten overleggen als zij tariefwijzigingen willen doorvoeren. Op die manier moeten alle partijen een eerlijke kans krijgen. Maar eventuele bezwaren van de afnemers vinden vrijwel nooit gehoor, concludeert de NMa.

In de praktijk wenden luchtvaartmaatschappijen en spoorbedrijven zich daarom vaak tot het ministerie of Kamerleden als zij iets gedaan willen krijgen. Dat lukt niet altijd.

'Geen misbruik'

Het Ministerie heeft in een eerder onderzoek al geconstateerd dat Schiphol te veel macht heeft bij het vaststellen van tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen, maar dat het vliegveld geen misbruik maakt van deze macht.

In april heeft de minister hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. "Er lopen nu gesprekken met de NMa, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol om te regelen dat de luchtvaartmaatschappijen meer inspraak hebben bij het vaststellen van tarieven", aldus een zegsvrouw van het Ministerie.

STER reclame