NOS NieuwsAangepast

Thema's bij VraaghetDenHaag.nl

De stembureaus zijn open en daarmee is een einde gekomen aan Vraag het Den Haag van de NOS. De afgelopen weken kwamen er via VraaghetDenHaag.nl ruim tweeduizend vragen binnen.

Mensen stelden vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Van zorg tot hypotheekrenteaftrek, van langstudeerboete tot Europa. Een overzicht van de meest opvallende onderwerpen.

Vertrouwen

Veel mensen lieten weten het vertrouwen in de politiek kwijt te zijn. Zij vragen zich af waarom zij überhaupt nog zouden stemmen.

Deze mensen vrezen dat een dag na de verkiezingen de beloftes de prullenbak in gaan. Een van hen is Thea van Lieshout. Zij stelde deze vraag tijdens het slotdebat aan de lijsttrekkers van de zes grootste partijen.

Ook zien veel vragenstellers het Nederlandse kiessysteem graag veranderen. Zij willen dat de coalitievorming voor de stembusgang plaatsvindt in plaats van daarna. Zo kunnen zij beter inschatten wat voor regering zij kunnen verwachten.

Wachtgeld

Een onderwerp waar we deze campagne niet veel over hebben gehoord, is het wachtgeld van ambtenaren en politici. Toch kwamen hier relatief veel vragen over binnen.

Onder de vragenstellers is er veel onbegrip over het verschil in hoogte en lengte tussen wachtgeld en de WW, zeker in die gevallen waarin politici vrijwillig hun zetel of portefeuille inleveren.

55-plus

Op VraaghetDenHaag.nl kwamen ook veel vragen binnen van 55-plussers. Veel oudere vragenstellers vinden de Nederlandse politiek onbetrouwbaar.

Hun pensioenrechten zijn niet meer zeker, ze moeten langer doorwerken en door een eventuele versoepeling van het ontslagrecht hebben zij het gevoel dat hun baan op de tocht staat. En de ouderen die werkloos zijn, zijn bang dat het niet meer lukt een nieuwe baan te vinden.

Opvallend was ook de afwezigheid van bepaalde thema's. Zo waren er bijna geen vragen over immigratie, het buitenlandbeleid en veiligheid. Onderwerpen die de vorige verkiezingen juist domineerden.

Slotdebat

Politici hebben in verschillende radio- en televisie-uitzendingen antwoord gegeven op vragen die via VraaghetDenHaag.nl binnenkwamen. Gisteravond kregen vier mensen de gelegenheid hun vraag 'live' te stellen tijdens het slotdebat.

Het is nu niet meer mogelijk om een vraag te stellen via de site, maar u kunt de inzendingen en geselecteerde vragen nog steeds bekijken via VraaghetDenHaag.nl.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl