NOS NieuwsAangepast

School in Beverwijk is geen school

School De Koers in Beverwijk voldoet niet aan de leerplichtwet en kan daarom niet worden aangemerkt als school. Dat heeft de Raad van State bepaald. De Raad bevestigt hiermee een besluit van de inspectie. De Koers was tegen dat besluit in beroep gegaan.

De Raad van State stelt dat de vrijheid van onderwijs in Nederland grote ruimte geeft voor verschillende pedagogische richtingen. Maar die onderwijsvrijheid is niet onbeperkt, er zijn minimum-eisen voor onderwijs waaraan moet worden voldaan. Dat is bij de Koers niet het geval, aldus de Raad van State.

Democratische grondslag

De Koers is een school voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Er zitten zeven kinderen op. Volgens de school is het onderwijs georganiseerd op democratische grondslag. Er wordt uitgegaan van de nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen geven zelf aan of zij op een bepaald moment iets willen leren of niet. Leerlingen ontdekken op eigen wijze en in eigen tempo zichzelf en de wereld om hen heen.

De Koers wordt niet bekostigd vanuit het Rijk, maar is particulier. Daarom kan de overheid de school niet sluiten. Maar de gemeente Beverwijk kan nu wel de ouders aanpakken omdat die niet voldoen aan de leerplichtwet. De gemeente is verantwoordelijk voor het naleven van de leerplichtwet.

Ouders

De gemeente laat weten de uitspraak van de Raad van State eerst te willen bestuderen en zal voordat er eventueel maatregelen worden genomen eerst met de ouders in overleg treden.

Mede-oprichter Edwin de Bree van De Koers is erg teleurgesteld. "De wettelijke normen zijn vastgesteld vanuit een klassiek pedagogisch beeld. We weten nog niet wat we nu gaan doen, maar een gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is een serieuze optie."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl