Als prins Friso in een Nederlands ziekenhuis terecht was gekomen, dan zou zijn behandeling waarschijnlijk al zijn gestopt. Dat zei ethicus Heleen Dupuis, tevens Eerste Kamerlid voor de VVD, in het Radio 5-programma Dichtbij Nederland.

Prins Friso ligt al bijna een half jaar in coma na een ski-ongeluk. Op 17 februari raakte hij in Oostenrijk bedolven onder een lawine. De eerste dagen werd hij behandeld in een ziekenhuis in Innsbruck; op 1 maart werd hij overgebracht naar Londen.

Kosten

Dupuis wijst erop dat er vrijwel geen kans is dat de prins ooit nog een normaal bestaan zal kunnen leiden. Als de verwachtingen zo gering zijn, wordt de behandeling in een Nederlands ziekenhuis doorgaans stopgezet.

Dupuis staat achter dat principe. "In Nederland is men daar heel goed in. Men stelt zich steeds de vraag: hoe werkzaam is een middel, hoeveel resultaat heeft de behandeling en staat het resultaat in enige redelijke verhouding tot de kosten?"

Advies

Het VVD-Eerste Kamerlid deed haar uitspraken in een discussie over de vergoeding van extreem dure medicijnen, zoals die voor de ziekten van Pompe en Fabry.

In een uitgelekt advies van het College voor Zorgverzekeringen staat dat die medicijnen niet meer moeten worden vergoed.

Grenzen

Dupuis is het eens met het advies. Volgens haar is het nodig om grenzen te trekken, omdat anders de samenleving ontwricht wordt door de hoge kosten van de gezondheidszorg.

Ze zegt dat Nederland het meest uitgebreide zorgpakket ter wereld heeft. Volgens Dupuis zullen er de komende jaren nog veel nieuwe, dure middelen op de markt komen, die onmogelijk allemaal kunnen worden vergoed.

STER reclame