Meer wanbetalers zorgpremie

Aangepast

Steeds meer mensen kunnen de premie voor hun zorgverzekering niet betalen en treffen daarom een betalingsregeling met de verzekeraar. Het aantal betalingsregelingen steeg het afgelopen half jaar met 35 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad.

Uit een rondgang van de krant langs zeven grote zorgverzekeraars blijkt dat ruim 164.000 mensen de afgelopen zes maanden een betalingsregeling hebben getroffen. Een jaar geleden waren dat er 122.209. Verzekeraar CZ spreekt van een "flinke toename".

Eigen risico

Verzekeraars bieden steeds eerder een regeling aan. Wie twee maanden de rekeningen niet heeft betaald, krijgt bij sommige verzekeraars al een aanbod voor een regeling. "We bieden steeds meer regelingen op maat aan", zegt CZ. "We denken met mensen mee, zodat ze niet verder in de problemen komen."

Sommige verzekeraars noemen de verhoging van het eigen risico begin dit jaar als verklaring voor de toename van het aantal wanbetalers. Het eigen risico werd toen verhoogd van 170 naar 220 euro.

STER Reclame