Homoseksuelen uit Irak mogen in Nederland blijven. Ze krijgen een asielstatus, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Leers benadrukt dat ze aannemelijk moeten maken dat ze echt uit Irak komen en homo zijn. Vorige week meldde Leers aan de Kamer dat hij voorlopig geen beslissingen over asielverzoeken van Iraakse homo's zou nemen. Nu gaat hij dus een stap verder.

Geweld

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nergens in Irak mogelijk openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. En in sommige delen van het land is sprake van gericht geweld tegen deze groep. Leers spreekt in zijn brief aan de Kamer van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag.

Bij de vraag of iemand uit Irak komt en homo is, ligt de bewijslast bij de asielzoeker.

STER reclame