Duikers van de marine hebben mogelijk restanten opgedoken van het historische schip 'Walcheren'. Dit vlaggenschip verging in de 17de eeuw vlak bij de haven van Vlissingen.

De provincie Zeeland vroeg de marine het schip te vinden. Gisteren en vandaag werd gezocht met sonar, een onderwaterrobot en duikteams.

Op de locatie waar de Walcheren zou zijn gezonken, werden twee scheepsbalken en een bakstenen muurtje gevonden. Volgens een Zeeuwse archeoloog zou dat muurtje onderdeel kunnen zijn van de broodbakoven op het schip.

Er wordt getwijfeld of één van de balken werkelijk een onderdeel was van het schip. De balk is van hardhout en dat materiaal werd in de 17de eeuw niet gebruikt in de scheepsbouw.

Havenhoofd

Het admiraalsschip Walcheren van commandant Cornelis Evertsen deed mee aan grote zeeslagen en verging in 1689 in het zicht van de haven. Van de 380 opvarenden kwamen er 24 om het leven.

De Walcheren kwam tot zinken na een botsing met een havenhoofd (een soort van pier). Duizenden mensen die op de kade stonden om het schip te verwelkomen, zagen het voor hun ogen vergaan.

De gevonden voorwerpen worden verder onderzocht en overgedragen aan onder meer de Rijksdienst voor het culturele erfgoed, de provincie en de stad Vlissingen.

STER reclame