Door verslaggever Louis Dekker

Autoschadebedrijven zitten in de hoek waar de klappen vallen. Hun omzet staat al jaren onder druk en de bedrijfstak vreest dat het tij niet meer te keren is. De afgelopen jaren daalde de omzet met bijna 10 procent.

Uit nieuwe cijfers van branche-organisatie Focwa blijkt dat ook 2012 een min van enkele procenten gaat opleveren. Veel bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. Ter illustratie: Focwa Schadeherstel had enkele jaren geleden bijna 1400 leden en nu ruim 1300.

Dat de schadebranche in mineur is, heeft amper te maken met de economische malaise. "Mensen rijden in crisistijd weliswaar wat langer door met een deuk, maar dat is niet het grootste probleem", zegt Focwa-voorzitter Frits Huffnagel. "Het heeft vooral te maken met veiligheid. Steeds meer auto's grijpen in als de bestuurder een fout maakt. Zo'n 'park-assist-systeem' of 'adaptive cruise control' is slecht voor onze bedrijven. Je raakt tegenwoordig veel minder snel een paaltje of een andere auto. Bovendien zijn veel kruisingen veranderd in rotondes en dat levert minder aanrijdingen op."

Kleine auto's

Ook de populariteit van kleine auto's is slecht nieuws voor de schadebranche. Schade aan een kleine auto levert minder geld op dan schade aan een grote auto. "Bovendien worden de kleintjes sneller total loss verklaard. Dan gaat hij naar de handel en kunnen we er helemaal niks aan verdienen." Bovendien letten verzekeraars steeds nadrukkelijker op de kosten. "Ondernemers klagen dat ze zich een uitgeknepen citroen voelen", zegt Huffnagel.

De grafiek met de nieuwste cijfers vertoont een dalende lijn. "Eigenlijk leveren we al sinds 2007 in", zegt Huffnagel.

De directeur van Van Markus Autoschade in Zeist schetst een nóg slechter beeld: "Ik denk dat het aantal schades in 10 jaar wel met 20 procent is afgenomen. Er zijn op dit moment veel te veel bedrijven voor het werk dat er is. Ik heb zelf de afgelopen jaren een aantal bedrijven overgenomen en daarmee de concurrentie uitgeschakeld. Het is een vechtmarkt."

Stunten

De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De Focwa schetst in een prognose een aanhoudende daling van de 'schadelast'. Dat is vrij vertaald de materiële schade per jaar. "De markt gaat niet meer aantrekken", zegt voorzitter Huffnagel. Hij maakt zich zorgen over zijn achterban. De Focwa heeft berekend dat autoschadeherstelbedrijven een uurloon van 68 euro zouden moeten hanteren om rendabel te draaien. De realiteit is dat veel bedrijven zo'n tarief niet aandurven. Ze vrezen dat ze zichzelf uit de markt prijzen.

"We zien steeds vaker dat bedrijven stunten met lage prijzen. Soms werken ze zelfs onder de kostprijs. Ik zie familiebedrijven die hun eigen vermogen en pensioen opeten en niets overhouden. Prijsvechten is onwenselijk."

STER reclame