NOS NieuwsAangepast

Kindermishandeling vaker gemeld

In acht van de tien gevallen waarin het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) besluit tot een onderzoek blijkt inderdaad sprake van kindermishandeling. Dat staat in het AMK-jaarverslag van Jeugdzorg Nederland.

Vorig jaar zijn 19.254 onderzoeken begonnen op een totaal van 65.993 meldingen. Zowel het aantal onderzoeken als het aantal meldingen steeg met zes procent. In de meeste gevallen was er geen onderzoek nodig. Die meldingen waren vragen om advies door hulpverleners of particulieren.

'Betere signalering'

De stijging betekent niet automatisch dat er ook meer kinderen worden mishandeld, zegt Jeugdzorg. De organisatie spreekt van "betere signalering". Vooral huisartsen, docenten en medewerkers van de kinderopvang trekken sneller aan de bel.

Ook uit ziekenhuizen komen steeds meer meldingen. Dat komt volgens de Jeugdzorg doordat er de laatste tijd goede afspraken zijn gemaakt met onder de eerste-hulpverlening in veel ziekenhuizen.

Getuige van geweld

Het aantal particulieren dat al dan niet anoniem contact opneemt met het AMK is sinds 2005 bijna gelijkgebleven. Toch stijgt het aantal meldingen en onderzoeken elk jaar.

Veel meldingen, 38 procent, die in 2011 werden onderzocht, gingen over kinderen die getuige waren van geweld in hun gezin. In het merendeel van alle onderzochte gevallen accepteren ouders na enig aandringen vrijwillige hulp. Daarmee werd voorkomen dat de kinderrechter een gedwongen maatregel oplegde.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl