De president-commissaris van Barclays, Marcus Agius, stapt op vanwege het renteschandaal bij de Britse bank. Volgens Agius is het imago van Barclays enorm beschadigd door de affaire. "Ik ben de uiteindelijke hoeder van de reputatie van de bank. Daarom moet ik verantwoordelijkheid nemen door af te treden."

Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders de bank een boete van 290 miljoen pond (360 miljoen euro) op vanwege het knoeien met de Libor-rentetarieven.

De Libor-rente wordt samengesteld door een panel van ongeveer vijftien banken, waaronder Barclays en ook de Nederlandse Rabobank. Elke dag melden deze banken tegen welke rente zij op de geldmarkt kunnen lenen. De Libor-rente wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van deze schattingen.

Winst maken

Barclays heeft zich op verschillende manieren misdragen. In de eerste plaats heeft de bank de tarieven van 2005 tot 2009 te laag dan wel te hoog voorgesteld in het panel met als doel winst te maken op de eigen beleggingen. Daarnaast heeft de bank geprobeerd om andere banken ook zover te krijgen dit te doen.

Tenslotte heeft Barclays tijdens de financiële crisis lagere rentetarieven doorgegeven dan de bank feitelijk moest betalen. Op die manier probeerde de bank betrouwbaar over te komen toen er negatieve geruchten kwamen in de markt over de financiële soliditeit van Barclays. Want als een bank lage rentes betaalt, betekent dit dat andere partijen het als weinig risicovol zien om geld te lenen aan deze bank.

De Libor-rente is niet alleen het tarief waartegen banken onderling geld kunnen lenen. Het is ook de basis van onder meer spaar- en hypotheekrentes en andere leningen.

Onderzoeken

Barclays is niet de enige bank die onderwerp is van onderzoek. Zo'n twintig internationale banken, waaronder ook de Nederlandse Rabobank, worden onderzocht door de Amerikaanse en Britse toezichthouders. Ook de Europese Commissie is hierbij betrokken. Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat de bank "meewerkt aan het onderzoek".

Behalve dit onderzoek lopen er ook nog drie rechtszaken in de Verenigde Staten tegen de Rabobank en andere internationale banken door Amerikaanse beleggers. Ook hier is de beschuldiging dat zij het Libor-tarief gemanipuleerd hebben. De Rabobankwoordvoerder kan niets zeggen over het verloop van deze zaken.

STER reclame