In Liechtenstein wordt vandaag een referendum gehouden over de macht van het vorstenhuis. De aanvragers van de volksraadpleging willen de macht van vorst Hans Adam II inperken.

Hans Adam heeft ongebruikelijk veel macht voor een Europese vorst in de 21ste eeuw. Zo kan hij een veto uitspreken over beslissingen van het parlement en de regering en volksvertegenwoordiging ontbinden.

Hervormers willen die macht een beetje inperken door de vorst het vetorecht over referenda te ontnemen. Doordat ze genoeg handtekeningen hadden verzameld, konden ze het referendum afdwingen om Hans Adam onder druk te zetten.

Abortus

Er ontstond discussie over de macht van de prins na een referendum vorig jaar. Daarin legde de regering het volk een besluit voor om abortus in het land onder bepaalde voorwaarden te legaliseren.

Regent Alois, die het land sinds 2004 namens zijn vader Hans Adam regeert, zei enkele dagen voor het referendum legalisering van abortus nooit te zullen toestaan vanwege zijn katholieke geloof.

Na de opmerking zagen veel van de 36.000 inwoners van het ministaatje geen nut meer in het referendum. De opkomst bleef laag en het voorstel werd uiteindelijk met een kleine meerderheid werd verworpen.

Troonsafstand

Alois en Hans Adam zijn fel tegen inperking van hun macht. Beiden hebben door laten schemeren troonsafstand te zullen doen als er aan het vetorecht gemorreld wordt.

Dat is een ernstig dreigement voor het land, omdat het vorstenhuis ook een belangrijke werkgever is: er werken 1500 mensen bij hun bank LGT. Veel mensen steunen de vorst daarom onvoorwaardelijk.

Zelfs als het referendum wordt aangenomen, betekent dat niet dat er iets gaat veranderen. Alois kan het besluit immers nog altijd vetoën. Wel zal het vorstenhuis het ervaren als een gevoelige tik.

STER reclame