NOS NieuwsAangepast

Expats toch dubbele nationaliteit

VVD, CDA en D66 willen dat Nederlandse expats toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA steunen een amendement van D66 om dit te regelen.

Zij komen hiermee deels terug van hun afspraken met de PVV in het regeer- en gedoogakkoord. Daarin was opgenomen dat mensen moeten kiezen voor het Nederlanderschap. Buitenlanders die de Nederlandse nationaliteit willen, moeten eerst afstand doen van hun eigen nationaliteit. En Nederlanders die een tweede nationaliteit willen aannemen, moeten verplicht afstand doen van het Nederlanderschap.

Door het voorstel van D66 hoeven Nederlanders die ook de nationaliteit van hun tweede land willen hebben, niet meer te kiezen. Dat geldt ook voor hun kinderen die daar worden geboren.

Hevig protest

"Wij zijn juist trots op die Nederlanders die onze kennis en kunde naar andere landen exporteren", zegt Mirjam Sterk van het CDA. Maar de regels voor buitenlanders die Nederlander willen worden, blijven bestaan. "Als iemand naar Nederland komt, vinden wij dat hij zijn andere nationaliteit moet afstaan", aldus VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen.

Het kabinet wil in de wet vastleggen dat alle Nederlanders maar één nationaliteit mogen hebben, tenzij dat juridisch niet kan. Zo zou de betrokkenheid bij Nederland gestimuleerd worden en de integratie beter verlopen. Ook zou één nationaliteit helderheid geven over de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan. Voor expats wil het kabinet geen uitzondering maken. Maar veel Nederlanders die langdurig in het buitenland wonen en werken, hebben hevig geprotesteerd tegen het plan.

De Raad van State adviseerde het kabinet in maart van het voorstel af te zien. Volgens de Raad van State heeft het kabinet onvoldoende onderbouwd dat nationaliteit en loyaliteit samengaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl