NOS NieuwsAangepast

Minder aanmeldingen lerarenstudie

De afgelopen vijf jaar heeft zich bijna eenvijfde minder studenten zich aangemeld voor een lerarenopleiding in het hbo. Vooral de belangstelling voor een lerarenopleiding in het basisonderwijs, de pabo, is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) flink afgenomen.

Het afgelopen studiejaar begonnen bijna 6100 studenten aan een pabo-opleiding. Dat zijn er zo'n 30 procent minder dan in het studiejaar 2006-2007. In dat jaar werd voor het eerst de verplichte taal- en rekentoets voor pabo-studenten ingevoerd.

Bezuinigen

Voor een opleiding tot leraar in het speciaal onderwijs was de daling procentueel het grootst: 75 procent. Er waren ten opzichte van vijf jaar geleden zo'n 800 minder aanmeldingen. Het CBS zegt dat die daling mogelijk te maken heeft met de plannen vijf jaar geleden om te bezuinigen op speciaal onderwijs.

De instroom voor de lerarenopleiding op een specifiek vakgebied in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs was de afgelopen jaren ongeveer gelijk.

Begin deze maand meldde de HBO-raad dat zich tot dan toe minder mensen zich voor een pabo- of andere lerarenopleiding hadden aangemeld.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl