Op het voorjaarscongres van de VVD in Den Haag hebben de leden een motie om de hypotheekrenteaftrek te versoberen verworpen. 205 leden (41 procent) stemden voor, 298 waren tegen. Tijdens de discussie was de algemene stemming onder de VVD'ers echter dat de hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm niet de handhaven is.

De motie was ingediend door de jongerenbeweging G500, die de aftrek wil beperken tot 33 procent, het niveau van de eerste belastingschijf. De jongeren zijn massaal lid geworden van VVD, CDA en PvdA om de gevestigde partijen van binnenuit te veranderen. Zij mochten nu om procedurele redenen nog niet stemmen. Vanaf 1 juli mogen ze dat wel.

Niet te redden

G500 is opgetogen over het optreden op het VVD-congres. De jongeren verwachten op het verkiezingscongres van de VVD in augustus een ruime meerderheid te behalen. Ze wijzen er bovendien op dat niemand op het congres geloofde dat Rutte de hypotheekrenteaftrek kan redden.

Verkiezingen

Tijdens dit voorjaarscongres wordt er gesproken over het verkiezingsprogramma en over actuele zaken. De VVD stelt op 25 augustus op een verkiezingscongres het verkiezingsprogramma vast.

STER reclame