NOS NieuwsAangepast

Kritiek Rekenkamer op gasrotonde

De Nederlandse regering heeft miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van Nederland als internationaal gasknooppunt, zonder van tevoren goed te onderzoeken of dat wel nut heeft. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, het instituut dat uitgaven van de overheid onderzoekt.

De investeringen moeten van Nederland de zogeheten gasrotonde van Europa maken. Daarbij gaat het onder meer om de bouw en aankoop van gastransportleidingen binnen en buiten Nederland en om faciliteiten om gas op te slaan.

Onduidelijk

Toenmalig minister van Economische Zaken Van der Hoeven besloot in 2007 miljarden te investeren in de gasrotonde. Er waren toen nog geen studies gedaan naar de effectiviteit van die investeringen, zegt de Rekenkamer. Daardoor was niet duidelijk of zo'n gasrotonde wel zou bijdragen aan de economische groei.

Ook was onduidelijk of daarmee aardgas als energiebron voor Nederland was veiliggesteld, ook als het Nederlandse gas op zou raken. Pas in 2010 is er alsnog onderzoek naar gedaan, maar toen had het staatsbedrijf Gasunie al 7,2 miljard euro geïnvesteerd.

In totaal investeren Gasunie en Energie Beheer Nederland (eveneens een staatsbedrijf) tot 2014 8,2 miljard euro in de gasrotonde.

Geen documenten

De Rekenkamer heeft met name veel kritiek op de aankoop in 2008 door Gasunie van een deel van het Duitse gasnet voor 2,1 miljard euro.

"Er zijn geen onderliggende documenten waaruit blijkt dat getoetst is of een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening is geholpen met de investeringen", schrijft de Rekenkamer.

Afschrijving

Gasunie heeft inmiddels al 1,8 miljard euro moeten afschrijven op de aankoop, ondermeer omdat Gasunie van Duitsland lagere tarieven in rekening mag brengen dan vooraf ingeschat.

In een reactie zegt de huidige minister Verhagen van Economische Zaken dat hij het er niet mee eens is dat de gasrotonde-strategie in 2007 niet was onderbouwd. Hij kondigt aan dat hij de Tweede Kamer wel meer informatie zal geven over de kosten, baten en risico's van investeringen in de gasrotonde.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl