Het Medisch Centrum Biltstraat in Utrecht heeft 300 patiënten opgeroepen om een bloedonderzoek te laten doen naar hiv, hepatitis B en C.

Bij operaties heeft het centrum instrumenten gebruikt die niet volgens de voorschriften zijn ontsmet. Het zou kunnen zijn dat patiënten een infectieziekte hebben opgelopen. De kans daarop is volgens het centrum zeer klein.

Het gaat om mensen die tussen januari en maart van dit jaar een ingreep hebben ondergaan, vooral ooglidcorrecties, liposucties en abortussen.

Aanraking

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) sloot eind maart al de operatiekamers van het medisch centrum, omdat de veiligheid van patiënten in het geding was. De regels op het gebied van hygiëne en infectiepreventie werden niet nageleefd. Zo lagen er verlopen materialen in de steriele opslag en werden instrumenten gereinigd met middelen die in Nederland niet zijn goedgekeurd.

Volgens het Medisch Centrum Biltstraat zijn patiënten nu pas opgeroepen voor bloedonderzoek omdat eerst onderzocht is hoeveel patiënten risico hebben gelopen en hoe groot dat risico is. Niet alle patiënten zijn in aanraking geweest met de instrumenten die mogelijk besmet waren.

Bent u opgeroepen om bloedonderzoek te laten doen? Wij komen graag met u in contact. Mail naar nosnet@nos.nl.

STER reclame