Zorgverzekeraars hoeven de behandeling van homo's door de christelijke instelling Different niet te vergoeden. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als christelijke cliënten psychisch lijden vanwege homoseksuele gevoelens betekent dat niet dat ze een psychiatrische stoornis hebben, schrijft de minister.

Als zo'n stoornis ontbreekt, kan Different ook geen psychiatrische behandeling voorschrijven.

Commissie Gelijke Behandeling

Volgens de minister kan Different cliënten die homoseksuele gevoelens als een last ervaren wel pastoraal begeleiden, maar die begeleiding wordt niet door een zorgverzekering gedekt.

Directeur Henk van Rhee van 'Tot Heil des Volks', de organisatie waar de stichting Different onderdeel van is, zegt dat hij van plan is om de zaak voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling.

"Het lijkt erop dat christenen met psychische problemen vanwege hun christen-zijn uitgesloten worden van de ggz en verzekering, terwijl ze normaal premie betalen", zei hij op Radio 1.

Van Rhee zei verder dat de minister op zoek was naar een stok om mee te slaan.

Schande

Begin dit jaar sprak de Tweede Kamer er schande van dat Different homo's probeerde te genezen en dat dit ook nog vergoed werd door zorgverzekeraars. Minister Schippers sloot zich daarbij aan.

STER reclame