Door een fout in de Drentse gemeente Borger-Odoorn zijn sporen van 5000 jaar oude nederzettingen uit de Steentijd bloot komen te liggen.

Naast een hunebed is een terrein ter grootte van een voetbalveld afgegraven. Dat is gebeurd bij werkzaamheden in de natuur. Volgens de provinciaal archeoloog had de grond alleen losser gemaakt moeten worden. Doordat er 20 tot 25 centimeter diep is gegraven zijn er scherven met sporen van de Trechterbekercultuur naar boven gekomen.

De fout is een droom voor archeologiestudenten van de universiteit Groningen. Zij onderzoeken het terrein en hebben tot nu toe ongeveer 600 vondsten gedaan.

STER reclame