NOS NieuwsAangepast

Structuur De Nieuwe Vakbeweging

Het PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma presenteerde vanochtend de structuur van De Nieuwe Vakbeweging (DNV). Die vakbeweging moet de leden van alle aangesloten bonden gaan vertegenwoordigen en wil vooral democratischer zijn dan voorganger FNV.

Bij die presentatie natuurlijk een dik rapport (.PDF). Wat gaat er precies veranderen?

Sectoren en doelgroepen

Nu zijn bij de vakcentrale FNV 19 bonden aangesloten die zich inzetten voor werknemers in verschillende vakgebieden. In het nieuwe plan duiken de termen 'sector' en 'doelgroep' op.

Klijnsma wil dat sectoren zich gaan richten op ontwikkelingen in een vakgebied. Ook voert die sector de cao-onderhandelingen. Volgens een ruwe schatting in het plan kunnen er 40 tot 60 sectoren worden gevormd.

Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat er machtsblokken ontstaan zoals dat gebeurde met Abvakabo en Bondgenoten bij de discussie over het pensioenakkoord.

De nieuwe doelgroepen zijn niet direct betrokken bij de cao-onderhandelingen, maar vertegenwoordigen bijvoorbeeld zzp'ers, jongeren of een bepaalde regio.

Ledenparlement

Iedereen kan zich aansluiten bij één of meer sectoren en doelgroepen, en is daarmee automatisch lid van DNV. De leden kiezen elke vier jaar het ledenparlement.

Dat parlement beslist over het meerjarenplan van DNV en houdt elk kwartaal de voortgang in de gaten. Nu komt het Federatiecongres maar eens in de vier jaar bijeen, onder andere om het Federatiebestuur aan te wijzen.

Bestuur

Voortaan kiezen de leden rechtstreeks de voorzitter van het bestuur. Het ledenparlement wijst de andere vier leden aan. Het bestuur neemt straks alle belangrijke beslissingen.

Daarmee verliest de oude Federatieraad veel macht. Die raad bestond uit de voorzitters van alle 19 bonden en nam beslissingen over begrotingszaken en beleid.

De raad stemde eind 2011 voor het pensioenakkoord. De grootste twee bonden, Bondgenoten en AbvaKabo, stemden tegen en zegden het vertrouwen in FNV-voorzitter Jongerius op.

Om dat te voorkomen reduceert Klijnsma de raad tot Adviesraad. Die raad houdt alleen toezicht en geeft advies.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl