Kinderen in pleeggezinnen of tehuizen zijn twee tot vier keer vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan kinderen die thuis wonen. Bij jongeren met een verstandelijk beperking is dat tien keer zoveel. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers van de Universiteit Leiden.

Het rapport is geschreven in opdracht van de commissie-Samson, die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek doet naar seksueel misbruik van kinderen in overheidsinstellingen. De wetenschappers schrijven dat misbruik in de jeugdzorg tussen 2008 en 2010 "schokkend vaak" voorkwam.

Voor het onderzoek zijn jeugdzorgmedewerkers gevraagd naar gevallen van seksueel misbruik. Daarnaast hebben jongeren zelf vragenlijsten ingevuld.

Bescherming

Volgens de onderzoekers rust op het naar buiten komen van seksueel misbruik nog steeds een groot taboe. Van de misbruikte jongeren die werden ondervraagd, durfde de helft ook anoniem niet te zeggen wie de dader is.

Uit gegevens van jongeren die daarover wel informatie gaven, blijkt dat de plegers zowel pleegouders en medewerkers van tehuizen zijn, als andere jongeren die ook onder de pleegzorg vallen.

"Je zou verwachten dat Jeugdzorg een professionele organisatie is, die jongeren de nodige bescherming kan bieden. Dat laatste is zeker niet het geval", zei onderzoeker Lenneke Alink in het Radio 1 Journaal.

Frequentie

Jeugdzorg Nederland heeft het onderzoek van de commissie-Samson lange tijd tegengewerkt, omdat het voor de kinderen slecht zou zijn om eraan mee te werken.

Het rapport van de commissie-Samson komt eind dit jaar uit. In een tussenrapportage zei de commissie vorig jaar juni al geschokt te zijn door de aard, duur en frequentie van de gevallen van misbruik binnen de jeugdzorg.

STER reclame