NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Meer asbest op Dordtse stortplaats

Door Henrik-Willem Hofs en Hugo van der Parre

Op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan eerder werd aangenomen. Uit documenten in het bezit van de NOS blijkt dat al vóór 2003 tienduizenden tonnen afval met kankerverwekkend asbest zijn gestort.

Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het asbest op de stortplaats, die dichtgaat en wordt omgevormd tot recreatiegebied. De provincie heeft op basis van stortlijsten vanaf 2003 berekend dat er 131.000 ton asbesthoudend bouw- en sloopafval ligt.

De administratie van voor 2003 is maar beperkt beschikbaar, maar wel blijkt dat er zowel in 2000 en 2002 zo'n 20.000 ton afval met asbest is gestort. Er zijn ook meldingen van asbeststortingen in de jaren 90.

De provincie zegt in een reactie dat er weinig aan de hand is omdat het gaat om afval dat was verpakt. De Werkgroep Derde Merwedehaven, die de belangen van omwonenden behartigt, eist volledige openheid van zaken.

Beperkt beschikbaar

De NOS vroeg de provincie Zuid-Holland om alle stortlijsten van 1993 tot en met 2002 en de inspectierapporten in relatie tot asbest in die periode. Uit het antwoord van de provincie blijkt dat de administratie nog maar zeer beperkt beschikbaar is. We kregen de nog wel beschikbare informatie over de jaren 1999, 2000 en 2002. Daaruit bleek dat ook in die jaren asbesthoudend bouw- en sloopafval is gestort (.pdf).

1999: 21 ton2000: 19.981 ton2002: 25.541 ton

Uit bijgeleverde maandoverzichten uit 2000 blijkt dat het gaat om gemiddeld zo'n zestig stortingen per maand. Van de overige jaren ontbreekt informatie.

Tienduizenden tonnen meer

Tot nu toe wordt aangenomen dat op de stortplaats 131.000 ton asbesthoudend bouw- en sloopafval ligt. Dat is in opdracht van de provincie berekend op basis van stortlijsten vanaf 2003. Nu blijkt dus dat er in werkelijkheid zeker 45.000 ton bij opgeteld kan worden.

Door de gebrekkige administratie is niet vast te stellen om hoeveel afval het in de overige jaren precies gaat. Ook de verkregen inspectierapporten wijzen er op dat er al in de jaren negentig sprake was van asbesthoudend afval op de stortplaats.

22 mei 1997: Controle n.a.v. accu's en oliefilters in asbestvrachten18 februari 1998: Controle i.v.m. informatiebijeenkomst "actie zwerfasbest"14 juli 1998: Controle i.v.m. afval na brand: vlees vermengd met asbest en hout16 juli 1998: Controle i.v.m. weigering van drie partijen asbest27 januari 2000: Controle o.a. op acceptatie asbest6 februari 2001: Controle n.a.v. een melding dat men begint met het storten van baggerspecie die verontreinigd is met asbest.

In de toen geldende vergunningen wordt asbest niet specifiek genoemd. Vanaf 1996 staat "asbesthoudend bouw- en sloopafval" op de acceptatielijst, een overzicht van stoffen die door de Derde Merwedehaven moeten worden geaccepteerd.

Protocol

Vanaf 2001 is er een protocol van kracht (.pdf) waarin bepaald wordt dat alleen verpakt asbesthoudend afval mag worden gestort. Onder verwijzing naar deze documenten zegt de provincie Zuid-Holland dat zij altijd geweten heeft dat er asbesthoudend afval is gestort in de Derde Merwedehaven.

De Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven volgt de stortplaats al jaren namens ongeruste burgers in Sliedrecht. Voorzitter Leo van Andel zegt dat de omwonenden het nooit geweten hebben. Hij heeft het altijd wel vermoed, maar schrikt toch van de bevindingen. Hij eist nu volledige opening van zaken.

Onderzoek opgeschort

Milieu-gedeputeerde Rik Janssen (SP) gelastte vorig jaar een feitenonderzoek naar de asbeststort. Dat zou specifiek gaan over het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal in de haven in de periode 2003 tot en met 2010. Maar vorige maand heeft Janssen dat onderzoek opgeschort, omdat het Openbaar Ministerie heeft besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar het los storten van asbest en asbesthoudende stoffen in de periode 2006 tot en met 2012. Janssen wil het OM niet voor de voeten lopen.

De PvdA-fractie in de Staten van Zuid-Holland is het daar niet mee eens. Petra Smits, de milieu-woordvoerder voor de PvdA-fractie, pleit voor voortzetting van het feitenonderzoek. De PvdA vindt naar aanleiding van de nieuwe cijfers, dat de totale stortingsperiode moet worden onderzocht. Dat is van belang voor de bewoners van Dordrecht en Sliedrecht, aldus Smits.

STER reclame