Steeds meer mensen die een huis erven, komen in de financiële problemen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder tachtig notariskantoren. Volgens de notarissen gaat het om duizenden erfgenamen en loopt dat aantal de laatste tijd alleen maar op.

Door de vastzittende woningmarkt krijgen erfgenamen het huis niet makkelijk verkocht. De gemiddelde verkooptijd is opgelopen tot twee jaar. Op de huizen die mensen erven zit een gemiddelde hypotheekschuld van 64.000 euro. Erfgenamen zijn daardoor duizenden euro's per jaar kwijt aan rente.

Erfrecht

Netwerk Notarissen, waarbij notariskantoren uit het hele land zijn aangesloten, wil dat het erfrecht wordt aangepast. Volgens het samenwerkingsverband komen te veel mensen geheel buiten hun schuld in de problemen.

Nu is het zo dat een erfenis automatisch wordt verkregen, tenzij iemand duidelijk aangeeft die erfenis niet te willen. De notarissen vinden dat in plaats daarvan de wettelijke norm moet worden dat erfgenamen de nalatenschap onder voorwaarden aanvaarden.

Dit 'beneficiair aanvaarden' heeft als voordeel dat erfgenamen niet plotseling met enorme lasten worden geconfronteerd. Er kleven ook nadelen aan: zo kun je pas aanspraak maken op de erfenis als alle schulden zijn voldaan.

WOZ-waarde

De notarissen pleiten er ook voor dat betalingsuitstel van de erfbelasting over de woz-waarde van een huis niet meer rentedragend is. Erfgenamen kunnen nu twee jaar uitstel van betaling aanvragen, maar daar moet wel rente over worden betaald.

STER reclame