In de Tweede Kamer is gisteravond sneller dan verwacht het debat over de bezuinigingsmaatregelen afgerond. Nog voor middernacht was er overeenstemming. De meerderheid steunde het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen eens waren geworden.

In het akkoord (pdf) staat onder meer dat de AOW-leeftijd volgend jaar al met een maand omhoog gaat en de jaren daarna verder stijgt. Verder komt er een nullijn voor ambtenaren, wordt het ontslagrecht versoepeld, de hypotheekrenteaftrek beperkt en moeten de hoogste inkomens een crisistarief betalen.

Het btw-tarief van 19 procent gaat omhoog naar 21 procent, de accijns op alcohol en tabak gaat omhoog, werkgevers moeten de eerste zes maanden van de WW betalen en mensen die naar hun werk reizen mogen minder reiskosten aftrekken. De overdrachtsbelasting blijft 2 procent. Op Ontwikkelingssamenwerking wordt niet bezuinigd en de bezuinigingen op passend onderwijs en de persoonsgebonden budgetten worden verzacht.

Ongekend

Premier Rutte is opgetogen over de afgesproken bezuinigingen. In het debat over het akkoord prees hij minister De Jager en de vijf fractieleiders. Volgens Rutte is de gang van zaken ongekend in de parlementaire geschiedenis. De premier noemde het belangrijk dat de rekening van de crisis niet wordt doorgeschoven en dat de financiële markten kunnen zien dat Nederland dit soort problemen kan oplossen.

De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bedankten elkaar voor de samenwerking, die ertoe heeft geleid dat Nederland op tijd zijn bezuinigingsplannen kan indienen bij de Europese Commissie. Volgens minister De Jager leiden de plannen tot een begrotingstekort van precies 3 procent.

Gestraft

Oppositiepartij PvdA heeft scherpe kritiek op het akkoord. Volgens partijleider Samsom wordt in het pakket de rekening van de crisis niet eerlijk verdeeld. SP-leider Roemer heeft voor bepaalde afspraken wel waardering, maar vindt dat agenten, leraren en vuilnismannen met de nullijn worden gestraft voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor zijn.

De PVV heeft geen goed woord over voor de afspraken. Partijleider Wilders vatte ze samen als "Brussel regeert en dicteert, de burger gireert en crepeert." SGP-leider Van der Staaij maakte duidelijk dat hij graag ook bij het akkoord met de vijf partijen betrokken was geweest.

STER reclame